Ansökan om driftsstöd för nystartade tidningar

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Kontaktuppgifter om sökande
  • 2. Uppgifter om sökandes organisation
  • 3. Uppgifter om utgivningen
  • 4. Övrig information
  • 5. Bilagor
  • 6. Försäkran
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

Driftsstöd kan lämnas till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen (1990:524) och i myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2019:3).

 

För nystartade tidningar kan driftsstöd sökas när som helst under året. För övriga tidningar gäller särskilda ansökningsperioder. Du kan läsa mer om förutsättningarna för stöd på www.mprt.se

 

 

När du påbörjat e-tjänsten har du 120 minuter på dig att fullfölja ansökan. Du kan när som helst spara en påbörjad ansökan så finns den under Mina sidor.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned