Registrering av radiosändning

  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om tillhandahållaren
  • 3. Uppgifter om verksamheten
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

 

Radiosändningar via webb, satellit eller kabel/ip-nät kräver inte tillstånd men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss.

 

Vilka sändningar registrerar jag här?

* Om du sänder webbradio live eller på tider som du bestämmer.

* När det gäller kabel/ip-sändningar så ska endast den ursprungliga sändningen registreras.

* Sändningar av satellitradio ska registreras om programföretaget är etablerat i Sverige och om sändningarna kan tas emot i någon EES-stat.

 

Vad ska registreras?

Du registrerar sändningen, dess beteckning och en utgivare (inte för satellit) genom denna kostnadsfria e-tjänst.

 

En registrering kräver att vissa bilagor skickas med. Till exempel ska personbevis för utgivaren och ett firmateckningsbevis för organisationer skickas in. Vi eftersträvar att få in kompletta registreringar. Skicka därför in din registrering först när du har alla bilagor.  

 

Avregistrering

Vill du bara avregistrera en sändning - maila till registrator@mprt.se och beskriv ditt ärende.

 

 

För mer information, läs här:https://www.mprt.se

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter av tekniska skäl. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned