Ansökan om utgivningsbevis för databas

 • 1. Uppgifter om den som driver verksamheten
 • 2. Databasens namn
 • 3. Uppgifter om databasen
 • 4. Material från andra än redaktionen och kopplingen till Sverige
 • 5. Inloggade delar
 • 6. Ansvarig utgivare
 • 7. Bilagor
 • 8. Förhandsgranska
 • 9. Skicka in och betala

Denna e-tjänst har 9 steg

 

 • Ett utgivningsbevis grundlagsskyddar din databas och är frivilligt att ansöka om. Man kan bara få utgivningsbevis om databasen uppfyller vissa kriterier. Läs mer på vår webbplats www.mprt.se.

 

 • Att ansöka om utgivningsbevis, förnya sitt bevis eller ändra databasens namn och tekniska förutsättningar kostar 2 000 kronor. Att ändra utgivare eller tillhandahållare är kostnadsfritt och då ska du använda en annan e-tjänst.

 

 • Avgiften kan endast betalas med kort via DIBS i samband med ansökan. Någon faktura kan inte skickas. Om du väljer att fylla i PDF-blanketten och maila in den till myndigheten istället för att fylla i e-tjänsten, så ska avgiften betalas in på myndighetens bankgiro 787-6949.

 

 • Massmedieföretag som ska anmäla namn på webbplats och en utgivare ska använda e-tjänsten "Databasregistrering".

 

 • Om du endast ska ändra utgivare, använd e-tjänsten "Registrering av ändrad utgivare".

 

 • Du kan när som helst spara din påbörjade ansökan som då finns under Mina sidor. Tjänsten kan inte hållas öppen längre än 120 minuter.

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Betalning

Denna e-tjänst kräver betalning

Tillgänglig som PDF

Ladda ned

Totalt att betala:

2000