Digital kommersiell radio - ansökan om överlåtelse av tillstånd

  • 1. Uppgift om överlåtaren
  • 2. Uppgift om förvärvaren
  • 3. Om det förvärvande bolaget
  • 4. Ansökningsavgift och utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

 

Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio får överlåtas om MPRT medger det. För en ansökan om överlåtelse tas en avgift om

25 000 kronor ut. Läs mer om detta i e-tjänsten.

 

 

Tjänsten kan hållas öppen 120 minuter, efter det måste du skicka in din ansökan. Den här e-tjänsten kräver inte Bank-ID, men ansökan går då inte att spara. Du kan se ansökningsformuläret genom att klicka på PDF-symbolen. Kan du inte använda e-tjänsten, så kan du ansöka genom att fylla i PDF:en och maila in till registrator@mprt.se.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned