Registrering av tv-sändning

  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om den som driver verksamheten
  • 3. Uppgift om verksamheten
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

 

Sändningar via webb-tv, satellit eller kabel/ip-tv kräver inte tillstånd men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss.

 

Vilka sändningar registrerar jag här?

* Om du sänder webb-tv live eller på tider som du bestämmer.

* När det gäller kabel/ip-tv så ska endast den ursprungliga sändningen registreras.

* Sändningar av satellit-tv ska registreras om programföretaget är etablerat i Sverige och om sändningarna kan tas emot i någon EES-stat.

 

Vad ska registreras?

Du registrerar sändningen, dess beteckning och en utgivare (gäller inte för satellit) genom denna kostnadsfria e-tjänst.

 

En registrering kräver att vissa bilagor skickas med. Till exempel ska personbevis för utgivaren skickas in och ett firmateckningsbevis, registreringsbevis eller föreningshandlingar för organisationer skickas in. Om registreringen gäller en församling/ett pastorat inom Svenska kyrkan räcker det att bifoga ett firmateckningsbevis vad gäller organisationen, men handlingar för utgivaren ska också bifogas. Mer om bilagorna finns i e-tjänsten.

 

 

Vill du bara avregistrera en sändning - maila till registrator@mprt.se och beskriv ditt ärende.

 

 

För mer information, läs här:https://www.mprt.se

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned