Registrering av tv-sändning

  • 1. Information
  • 2. Uppgifter om den som driver verksamheten
  • 3. Uppgift om verksamheten
  • 4. Ansvarig utgivare
  • 5. Bilagor
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

 

Sändningar via webb-tv, satellit eller kabel/ip-tv kräver inte tillstånd men vissa typer av sändningar ska registreras hos oss.

 

Vilka sändningar registrerar jag här?

* Om du sänder webb-tv live eller på tider som du bestämmer.

* När det gäller kabel/ip-tv så ska endast den ursprungliga sändningen registreras.

* Sändningar av satellit-tv ska registreras om programföretaget är etablerat i Sverige och om sändningarna kan tas emot i någon EES-stat.

 

Vad ska registreras?

Du registrerar sändningen, dess beteckning och en utgivare (inte för satellit) genom denna kostnadsfria e-tjänst.

 

En registrering kräver att vissa bilagor skickas med. Till exempel ska personbevis för utgivaren och ett firmateckningsbevis för organisationer skickas in. Vi eftersträvar att få in kompletta registreringar. Skicka därför in din registrering först när du har alla bilagor.  

 

Vill du bara avregistrera en sändning - maila till registrator@mprt.se och beskriv ditt ärende.

 

 

För mer information, läs här:https://www.mprt.se

 

 

Tjänsten kan endast vara öppen ca 120 minuter. Därefter behöver du antingen skicka in registreringen eller spara utkastet och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned