Ändring av tillhandahållare för utgivningsbevis

 • 1. Uppgifter om den som driver verksamheten
 • 2. Databasens namn
 • 3. Databasens anknytning till Sverige
 • 4. Ansvarig utgivare
 • 5. Bilagor
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

 

 • Att ändra tillhandahållare är kostnadsfritt. Här kan du också göra andra kostnadsfria ändringar.

 

 • Om du endast ska ändra utgivare, använd e-tjänsten "Ändring av utgivare".

 

 • Massmedieföretag som ska anmäla namn på webbplats och en utgivare ska använda e-tjänsten "Databasregistrering".

  

 • Du kan när som helst spara din påbörjade ansökan som då finns under Mina sidor.

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned