Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Anmälan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Har du hört eller sett något i radio eller tv som du vill anmäla till granskningsnämnden för radio och tv? Med hjälp av denna e-tjänst kan du skicka in en anmälan.  

  • En anmälan ska ha kommit in till oss senast tre månader efter att programmet sändes.
  • Nämnden granskar inte artiklar på programföretags (exempelvis SVT:s) webbplatser eller inlägg i sociala medier. 
  • Om du känner dig personligen kränkt och utpekad av något som publicerats eller sänts så ska du istället göra en anmälan till Medieombudsmannen. Undantaget sändningar i TV3, TV6, TV8 och TV10 som prövas av granskningsnämnden.

 Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vilka bestämmelser som finns

 

Vi betraktar anmälningar som tips och vissa ärenden prioriteras för att resurserna ska användas effektivt. Anmälningar som berör en enskild person eller firmas/organisations intressen prövas alltid av nämnden.

 

Nämndens bedömning påverkas inte av antalet anmälningar. Många anmälningar mot samma program kan förlänga handläggningstiden.

 

Om du har frågor och behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig på telefon eller e-post för snabbast svar.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned