Ansökan om redaktionsstöd 2020

 • 1. Inledande frågor
 • 2. Kontaktuppgifter om sökande
 • 3. Uppgifter om utgivningen
 • 4. Uppgifter om samarbeten
 • 5. Uppgifter om behovet av stöd
 • 6. Lättnader
 • 7. Tillgänglighet
 • 8. Bilagor
 • 9. Försäkran
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Skicka in

Denna e-tjänst har 11 steg

 

Redaktionsstöd är ett nytt mediestöd som kan lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Totalt finns 500 miljoner kronor att fördela under 2020.

  

Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Under 2020 kan även ett allmänt nyhetsmedium avse en del av en radio- eller tv-kanal om denna del har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning.

Läs mer om förutsättningarna för stöd på www.mprt.se.

 

Ansökan är öppen under perioden 15 september-15 oktober. 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned