Databasregistrering för massmedieföretag

  • 1. Uppgift om den som driver verksamheten
  • 2. Uppgift om databasen
  • 3. Uppgift om ansvarig utgivare
  • 4. Bilagor
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Här registrerar massmedieföretag sin webbplats (eller annan databas) som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet. Oftast handlar det om att registrera en webbplats för en tidning/tidskrift.

 

Om ni inte är ett massmedieföretag och vill att webbplatsen ska omfattas av grundlagsskydd, så kan ni ansöka om ett utgivningsbevis för databas.

  

Vad är då ett massmedieföretag?

  

Ett massmedieföretag enligt yttrandefrihetsgrundlagen är:

• en redaktion för en periodisk skrift eller för radio- och tv-program,

• ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta skrifter, eller

• en nyhetsbyrå.

 

Ni kan när som helst spara en påbörjad registrering så finns den under Mina sidor. 

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned