Ansökan om driftsstöd 2022

  • 1. Kontaktuppgifter om sökande
  • 2. Uppgifter om sökandes organisation
  • 3. Uppgifter om utgivningen
  • 4. Övrig information
  • 5. Bilagor
  • 6. Försäkran
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg

Driftsstöd kan lämnas till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen (1990:524) och i myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2019:3).

 

För nystartade tidningar kan driftsstöd sökas när som helst under året. För övriga tidningar är ansökan öppen mellan den 15 september och den 15 oktober 2021. Du kan läsa mer om förutsättningarna för stöd på www.mprt.se

 

 

När du påbörjat e-tjänsten har du 120 minuter på dig att fullfölja ansökan. Du kan när som helst spara en påbörjad ansökan så finns den under Mina sidor.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned